PROJEKT

názov a stručný opis projektu:

Poskytovanie inovatívnych reklamných a marketingových služieb na báze digitalizácie

Vďaka nášmu softvéru dokážeme vo forme systému riadenia dodávok reklamných služieb a organizácie kampaní na procesnej báze, automatizovať a optimalizovať procesné činnosti personálu a podporiť online reporting a interakciu so zákazníkom produktov alebo výstupov reklamných služieb. Náš softvér je navrhnutý tak aby zbieral a používal štruktúrované dáta a automatizoval činnosti, ktoré primárne súvisia s internými a externými procesmi zákazníka.

miesto realizácie projektu:

Východné Slovensko, Košice-okolie, Zlatá Idka

názov a sídlo prijímateľa:

fierce s.r.o.
Nižné Kapustníky 3
040 12 Košice

Nenávratný finančný príspevok:
189 211 Eur


Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.


» Kúpna zmluva (formát .PDF, 10MB)